Historie

1942 1953 1978 2000 2013En stolt historie

Rolands har en lang og stolt historie som lastebilpåbygger. Kjell Tore Roland og Tor Øyvind Roland er henholdsvis andre og tredje generasjon aktive eier av bedriften, og sitter i dag på eierposten sammen med Kjetil Dale.

Kjell Tore har vært i bedriften i 50 år, og har fulgt utviklingen i faget lenger enn de fleste. I tillegg til sin rolle som styreleder og eier, er han mentor for de øvrige ansatte – for på den måten å kunne videreformidle og overføre den kompetansen og erfaringen han har opparbeidet både faglig og som relasjonsbygger.

Selv om markedet naturlig nok svinger i tråd med konjukturer, har vi alltid hatt fokus på en nøktern og edruelig drift. Det har bidratt til en solid økonomi og at vi har hatt en jevn og god utvikling gjennom alle år. Vi har oppnådd ærestittelen «Gasellebedrift» som følge av veksten, og omsetter nå årlig for mellom 20 og 30 millioner kroner.