Miljø

Vi er en miljøsertifisert bedrift, og ønsker å ivareta miljøet på best mulig måte. Dette preger både bedriften og de ansattes holdninger. Vi har lagt til rette for en god kildesortering, samt at vi har iverksatt en rekke små tiltak som i sum bidrar til å redusere klimagassutslipp – og kostnader.

miljofyrtornHva er Miljøfyrtårn?

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no